Make your own free website on Tripod.com

FARMASI ANIS

BORANG PERMOHONAN BEKERJA

 

Anda diwajibkan menjawab semua soalan di bawah. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke pejabat kami untuk pertimbangan. Sertakan sekeping gambar terkini.

 

 

Bahagian 1 KETERANGAN PERIBADI

                                                       

Jawatan dipohon

 

Nama penuh

 

Alamat penuh

 

 

 

 

 

 

 

Telefon rumah

 

Telefon pejabat

 

Telefon bimbit

 

Faksimili

 

Tinggi (m)

 

E-mail

 

Berat (kg)

 

Kad pengenalan

 

Nombor KWSP

 

Nombor SOCSO

 

Tarikh lahir

 

Tempat lahir

 

Status perkahwinan

 Bujang / Kahwin / Janda / Duda

 

 

Bahagian 2 KELUARGA

                              

Sila isikan borang di bawah. Semua ahli keluarga termasuk ayah dan ibu hendaklah disertakan. Sekiranya tidak mencukupi, kepilkan kertas berasingan.

 

Nama

Umur

Kaitan

Pekerjaan

Tempat

 

 

Ayah

 

 

 

 

Ibu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian 3 PENDIDIKAN RASMI

                                                       

Tahun

Sekolah/Institut/Kolej/Universiti

Kelulusan Tertinggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian 4 PENGALAMAN BEKERJA

 

Mula

Tamat

Tempat

Jawatan

Gaji akhir

Sebab berhenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian 5 KEMAHIRAN

 

Sila bulatkan nombor skala di bawah, mengikut skala berikut :

 

Kemahiran

Nombor skala

Komen

Bahasa Melayu lisan

1   2   3   4

 

Bahasa Melayu tulisan

1   2   3   4

 

Bahasa Inggeris lisan

1   2   3   4

 

Bahasa Inggeris tulisan

1   2   3   4

 

Bahasa lain ____________

1   2   3   4

 

Microsoft Word

1   2   3   4

 

Microsoft Excel

1   2   3   4

 

Microsoft Access

1   2   3   4

 

 

 

Bahagian 6 PERIBADI ANDA

 

Sila berikan penerangan mengenai diri anda dan sikap-sikap anda.

 

Saya adalah seorang

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bahagian 7 KEGIATAN LUAR DAN PERSATUAN

                                                              

Tahun

Kegiatan / persatuan

Jawatan

Komen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahagian 8 PELBAGAI

                                     

Bilakah anda boleh mula bekerja ?

 

Sekiranya anda memohon untuk jawatan

separuh masa atau sementara, nyatakan

waktu-waktu anda boleh bekerja.

 

 

 

 

 

Bilakah anda akan berhenti bekerja (pekerja sementara)

 

Berapakah gaji yang dipinta ?

RM           / bulan (sepenuh masa / sementara)

RM          / jam (separuh masa)

 

 

Bahagian 9 PENGAKUAN

 

Saya mengaku bahawa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar.

 

 

 

 

Tanda tangan

Tarikh

 

 

Ujian ringkas

 

1.      Apakah yang anda maksudkan dengan ‘pelanggan’ ?

 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.      Senaraikan 6 ciri-ciri penting seorang pekerja :

 

   1 - ________________________           2 - _________________________           3 - ________________________

 

   4 - ________________________           5 - _________________________           6 - ________________________

 

 

3.      Sekiranya anda seorang Islam, senaraikan 6 ciri-ciri penting seorang Islam yang baik :

 

   1 - ________________________           2 - _________________________           3 - ________________________

 

   4 - ________________________           5 - _________________________           6 - ________________________

 

 

4.      Tandakan X atas garisan, pendapat anda mengenai kepentingan perkara-perkara di bawah dalam konteks sebagai seorang pekerja di farmasi:

 

Kejujuran dalam melakukan tugas

Tidak penting ---------------------------------------------------------------------------------------------Sangat penting

 

Keikhlasan

Tidak penting ---------------------------------------------------------------------------------------------Sangat penting

 

Bertanggungjawab

Tidak penting ---------------------------------------------------------------------------------------------Sangat penting

 

Kecekapan melakukan tugas tanpa pengawasan

Tidak penting ---------------------------------------------------------------------------------------------Sangat penting

 

Menepati masa

Tidak penting ---------------------------------------------------------------------------------------------Sangat penting

 

Berinovasi dan kreatif

Tidak penting ---------------------------------------------------------------------------------------------Sangat penting

 

Mesra dengan pelanggan

Tidak penting ---------------------------------------------------------------------------------------------Sangat penting

 

Ada kemahuan untuk memajukan diri sendiri

Tidak penting ---------------------------------------------------------------------------------------------Sangat penting

 

 

5.      Sila jawab persoalan pengiraan di bawah :

 

Berapakah peratus keuntungan untuk barangan ini : Kos barang RM 5.50, harga jual RM 9.90

 

_________________

 

Harga jual barang A ialah RM 9.95. Keuntungannya ialah 25%. Berapakah harga kos ?

 

_________________

 

Sekiranya anda seorang pelanggan, yang manakah anda rasa lebih menjimatkan ?

·         Produk A mengandungi garlic oil 1000mg, 30 biji dan berharga RM 7.45.

·         Produk B mengandungi garlic oil 500mg, 60 biji dan berharga RM 8.20.

 

_________________

 

Seorang pelanggan membeli barangan berikut dan memberikan wang kepada anda sebanyak RM 60.00, berapakah bakinya ?

·         Calamine lotion RM 4.90 sebanyak 3 botol

·         Calcium dan Magnesium RM 39.80

·         Plaster RM 1.80

 

_________________

 

6.      Sekiranya seorang pelanggan membuat komen, komplen atau cadangan, apakah yang anda perlu lakukan ?

 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.      Sekiranya seorang pelanggan meminta barang yang tidak ada di dalam kedai, apakah yang perlu dilakukan ?

Suruh pelanggan pergi ke farmasi lain yang berdekatan.

Minta pelanggan meninggalkan nombor telefonnya dan buat pemesanan dari pengedar.

Senyum dan katakan kepada pelanggan bahawa kami tidak menjualnya.