Make your own free website on Tripod.com

Kandungan gula dalam darah

Waktu ujian

Paras ideal

Paras baik

Puasa (untuk bacaan yang tepat)

3.5 5.5mmol/l

(63 99 mg/dl)

4.4 6.7mmol/l

(80 120mg/dl)

2 4 jam lepas makan

5.5 6.7mmol/l

(99 120mg/dl)

6.7 7.8mmol/l

(120 140mg/dl)

Bagaimana untuk menukar dari mmol/l ke mg/dl :

18.01 x mmol/l d mg/dl

 

Kandungan kolesterol dalam darah

Unit of measure

mmol/l

mg/dl

Baik

< 5.2

< 200

Sederhana

5.2 6.5

200 250

Tidak baik

> 6.5

> 250

Bagaimana untuk menukar dari mmol/l ke mg/dl :

38.6 x mmol/l d mg/dl

>38.6 x mmol/l d mg/dl